Cuối cùng thì Tổng thống Mỹ cũng phát biểu về Tiền điện tử – Hãy nới lỏng mọi lệnh cấm tiền điện tử

Lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ được chờ đợi từ lâu để xác định tương lai của tiền điện tử trên toàn cầu đã được đưa ra nhẹ nhàng hơn dự kiến ​​vào thứ Tư tuần trước, chỉ đơn thuần kêu gọi sự thận trọng và nhận thức đúng về những rủi ro liên quan chứ không phải là đặt lệnh cấm đối với nó.

Trong phiên họp vào thứ Tư, Tổng thống Mỹ – Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp đầu tiên về tiền điện tử, chỉ đạo các cơ quan liên bang phối hợp nỗ lực soạn thảo các quy định về tiền điện tử.

Tuy nhiên, lệnh hành pháp này không đưa ra các vị trí cụ thể mà chính quyền muốn các cơ quan thông qua, cũng như áp đặt các quy định mới hoặc lệnh cấm đối với lĩnh vực này. Tốt nhất, lệnh không công bố bất kỳ quy định mới nào để các công ty tiền điện tử tuân theo.

Tuy nhiên, lệnh hành pháp buộc Bộ Ngân khố phải lập một báo cáo về “tương lai của tiền tệ”, bao gồm cả việc hệ thống tài chính hiện tại có thể không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng như thế nào.

Theo báo cáo: “toàn bộ chính phủ” những nỗ lực này nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử tập trung vào bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài chính, sử dụng bất hợp pháp, dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, bao gồm tài chính và đổi mới có trách nhiệm, theo một tờ thông tin kèm theo đơn hàng.

Báo cáo này đã xác định rõ hơn sáu “ưu tiên chính” đối với chính quyền: bảo vệ lợi ích của Mỹ, bảo vệ sự ổn định tài chính toàn cầu, ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp, thúc đẩy “đổi mới có trách nhiệm”, bao gồm tài chính và vai trò lãnh đạo của Mỹ, theo một tờ thông tin được chia sẻ với các phóng viên.

Cũng rất thú vị khi lưu ý rằng hơn 40 triệu người Mỹ, hay 15% tổng dân số Mỹ, được báo cáo là đã đầu tư vào hoặc đang giao dịch tiền điện tử.

Sau đó, Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống đã đưa ra “một cách tiếp cận tổng thể của toàn chính phủ để hiểu không chỉ các rủi ro kinh tế vĩ mô mà cả kinh tế vi mô, với rủi ro đối với mỗi cá nhân, nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia vào các tài sản này”, quan chức này nói.

Thị trường tiền điện tử ban đầu phản ứng tích cực với tin tức này vào trước thời điểm gửi báo cáo vào thứ Ba giữa những cáo buộc về sự cố rò rỉ. Do đó, chúng tôi đã thấy giá Bitcoin đạt 42,000 trước khi mức thoái lui hiện tại đã đưa giá BTC trở lại dưới 40,000.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com