Hội thảo qua web về Giao dịch

Tham gia hội thảo qua web của chúng tôi từ bất cứ đâu và tận dụng tối đa giao dịch của bạn.

Mang tính đào tạo, nhiều thông tin, tương tác và hấp dẫn. Tất cả những điều bạn cần để tìm hiểu và tận hưởng.

Lịch Hội thảo qua web về Giao dịch

Chúng tôi chỉ dùng nhà giao dịch và chuyên gia phân tích tốt nhất để tổ chức hội thảo qua web của chúng tôi. Đảm bảo bạn có được sự đào tạo tốt nhất và nhiều thông tin nhất.

Học tập là một quá trình hai chiều, đó là lý do chúng tôi sử dụng công nghệ để đảm bảo bạn có thể giao tiếp với nhà tổ chức của chúng tôi. Đặt câu hỏi cho họ, kiểm tra nhân tố căn bản của họ, bạn càng hỏi nhiều, bạn sẽ càng học được nhiều hơn.

Với tính chất linh hoạt của giao dịch và thị trường tài chính, chúng tôi đảm bảo bao quát nhiều chủ đề, bao gồm tất cả ý tưởng tiến bộ mới.

Những gì bạn sẽ nhận được từ một trong các hội thảo qua web của chúng tôi:

  • Tìm hiểu các chiến lược giao dịch mới có giá trị
  • Loại bỏ những sai lầm giao dịch
  • Trả lời những câu hỏi cơ bản nhưng quan trọng
  • Đào tạo để tăng cường sự tự tin của bạn
  • Cơ hội trò chuyện với các chuyên gia giao dịch

Để biết tất cả hội thảo qua web sắp diễn ra, hãy xem lịch bên dưới và nhấp vào đăng ký để đăng ký theo lịch mà bạn thích.

Đăng ký tài khoản

1.

Mở tài khoản của bạn

Hoàn thành biểu mẫu đăng ký Tài khoản Giao dịch Thực. Sau khi xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản cho bạn.

2.

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Nạp tiền từ thẻ ghi nợ, Ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng để bắt đầu giao dịch.

3.

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch trên mọi thiết bị, bao gồm PC, Android, iPad và iPhone hoặc trên trình duyệt web.

Đăng ký tài khoản

ATFX

The Firm has taken the decision to cease providing services to retail clients, with immediate effect. We are therefore unable to accept any applications.

Services to professional clients will not be impacted. For professional applications please contact cs.uk@atfx.com

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com