Các Giải thưởng Toàn cầu của ATFX

Việc giành được tất cả những giải thưởng này năm này qua năm khác là minh chứng cho sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của đội ngũ toàn cầu của chúng tôi. Nó chứng minh rằng chúng tôi đang làm đúng bởi khách hàng của chúng tôi. Nếu không có bạn (khách hàng của chúng tôi), khách hàng trung thành và sự thành công liên tục của bạn, chúng tôi không thể phát triển.

Không chỉ ở khu vực Châu Âu có tính cạnh tranh cao, nơi ATFX là công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường. Chúng tôi đã giành được các giải thưởng trên toàn thế giới bao gồm Châu Á, Nam Mỹ, Châu Âu và Trung Đông. 

Chúng tôi cũng đã giành được giải thưởng là nhà môi giới có ảnh hưởng lớn nhất, nhà môi giới phát triển nhanh nhất ở Châu Âu, cung cấp chương trình đào tạo tốt nhất hiện có, đồng thời có sự sáng tạo và xuất sắc trên thị trường tài chính.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com