Tin tức thị trường

Tin tức thị trường nhanh chóng, chính xác và sâu sắc bao gồm tất cả các thị trường tài chính toàn cầu lớn. Cập nhật tin tức thị trường xung quanh về forex, chứng khoán, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử, v.v.

Bạn có thể tìm thấy tất cả những tin tức nóng hổi, ​​mới nhất làm biến động thị trường tại đây. Được viết và xuất bản bởi nhóm các chuyên gia phân tích tài chính đã được trao thưởng của chúng tôi. Đăng ký ngay để nhận tin tức tức thì vào hộp thư đến của bạn.

Register for an account

Open your account. Fund your account. Start Trading. Its that simple.

ATFX

The Firm has taken the decision to cease providing services to retail clients, with immediate effect. We are therefore unable to accept any applications.

Services to professional clients will not be impacted. For professional applications please contact cs.uk@atfx.com

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com