Giấy phép ATFX

An toàn và bảo mật cho vốn đầu tư là ưu tiên hàng đầu của bạn, vì vậy đó cũng là ưu tiên số một của chúng tôi. Tài khoản giao dịch ATFX của bạn sẽ được bảo vệ bởi các biện pháp an ninh cao nhất của chúng tôi để bạn có thể yên tâm nạp tiền và giao dịch.

ATFX được quản lý bởi các cơ quan chức năng trên toàn cầu để bảo vệ bạn và vốn đầu tư của bạn.

Giấy phép

ATFX được quản lý và ràng buộc bởi những quy định cao nhất trong ngành dịch vụ tài chính. Chúng tôi cũng được giám sát bởi các cơ quan quản lý tại địa phương. Trong đó bao gồm những yêu cầu về vốn, quy định chúng tôi phải có một số vốn tối thiểu để cung cấp dịch vụ giao dịch.

E.U. đã có những thay đổi về quy định cũng như đưa ra chính sách bảo vệ dữ liệu mới. Các điều luật này quy định cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp.

Những Cơ Quan Quản Lý Của ATFX?

AT Global Markets (U.K.) Limited ở Vương quốc Anh được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA).

AT Global Markets (Australia) Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tại Úc.

AT Global Markets SA (Pty) Ltd được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FSCA) tại Nam Phi

ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC được quản lý bởi Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

ATFX Global Markets (C.Y.) Limited ở Síp được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC).

AT Global Markets Intl Ltd được cấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Mauritius.

AT Global Markets (SC) Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) ở Seychelles.

Đây là cơ quan quản lý tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh; tuy nhiên, FCA hoạt động độc lập với Chính phủ. FCA thu phí và quản lý các thành viên trong ngành dịch vụ tài chính và có trách nhiệm duy trì tính minh bạch của thị trường tài chính tại Vương quốc Anh.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là cơ quan quản lý chính của Úc giám sát các lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính và đầu tư. Được thành lập bởi chính phủ Úc, vai trò của ASIC liên quan đến việc thực thi các quy định, thúc đẩy tính minh bạch và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài chính Úc.

Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA) là cơ quan quản lý ở Nam Phi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các tổ chức tài chính và đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính. Trọng tâm chính của cơ quan này là nâng cao, hỗ trợ tính hiệu quả và tính toàn vẹn của thị trường tài chính thông qua quy định và giám sát chặt chẽ.

Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa là cơ quan quản lý tài chính liên bang tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cơ quan này được thành lập dựa trên Nghị định Liên bang số 4 năm 2000 để giám sát và quản lý thị trường tài chính tại UAE.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp, còn được gọi là CySEC, là cơ quan quản lý tài chính của Síp. Là một quốc gia thành viên EU, các quy định tài chính và hoạt động của CySEC tuân thủ luật hài hòa tài chính MiFID của Châu Âu.

Sau Đạo luật Chứng khoán năm 2005, FSC là cơ quan quản lý thị trường tài chính phi ngân hàng ở Mauritius. FSC bao gồm sở giao dịch chứng khoán, các cơ sở thanh toán và thanh toán bù trừ, hệ thống giao dịch chứng khoán, các chương trình hợp tác đầu tư và đầu tư trung gian.

Tìm hiểu thêm
với ATFX
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com