Lịch Sự Kiện Kinh Tế

Dưới đây là các sự kiện kinh tế và công bố dữ liệu chính sắp tới, có thể được xem bằng lịch tin tức trực tiếp của ATFX. Các mục tin được cập nhật tự động để cung cấp cho bạn thông tin mới nhất có thể tác động tới các sản phẩm mà bạn giao dịch. Ngoài ra, nếu bạn đã bỏ lỡ một (hoặc hai) mục tin, hãy kiểm tra lịch sử của lịch tin tức forex để xem tất cả các sự kiện trước đó và cách chúng có thể tác động tới các sản phẩm giao dịch của bạn.

Lịch sự kiện Kinh tế Forex của ATFX

Lịch tin tức forex riêng của ATFX cung cấp phân tích đầy đủ về mọi sự kiện kinh tế và tài chính chính và số liệu sẽ được công bố. Xét đến việc thông tin là trực tiếp, việc này sẽ cho phép nhà giao dịch dễ dàng xem lịch sự kiện kinh tế forex trực tiếp để nhận thông tin và số liệu kinh tế mới nhất nhưng được tùy chỉnh để các cặp FX bị tác động được nêu bật, tạo ra tin tức forex theo lịch phục vụ các nhà giao dịch FX.

Đăng ký tài khoản

1.

Mở tài khoản của bạn

Hoàn thành biểu mẫu đăng ký Tài khoản Giao dịch Thực. Sau khi xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản cho bạn.

2.

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Nạp tiền từ thẻ ghi nợ, Ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng để bắt đầu giao dịch.

3.

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch trên mọi thiết bị, bao gồm PC, Android, iPad và iPhone hoặc trên trình duyệt web.

Cách Hưởng lợi từ Lịch Tin tức Forex của ATFX

Để hưởng lợi từ lịch forex hàng ngày của ATFX, hãy lưu ý đến mục tin, cần xem biến động tạo ra nhiều đến mức nào, cặp tỷ giá nào có thể biến động do công bố tin tức và số liệu thực tế, khi được công bố, sai khác so với số liệu dự báo hoặc kỳ vọng bao nhiêu. Theo thời gian, bạn sẽ có thể tinh chỉnh kỹ thuật giao dịch của mình để hưởng lợi từ lịch sự kiện kinh tế forex và cập nhật những sự kiện trực tiếp mới nhất diễn ra trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm
với ATFX

ATFX

The Firm has taken the decision to cease providing services to retail clients, with immediate effect. We are therefore unable to accept any applications.

Services to professional clients will not be impacted. For professional applications please contact cs.uk@atfx.com

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com