Xin chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản Demo

Tiếp theo là gì?

Tải về MT4

Bạn có thể tải về nền tảng MT4 sử dụng các liên kết bên dưới hoặc qua email vừa được gửi vào hộp thư đến của bạn.

Kiểm tra email của bạn

Bạn hẳn đã nhận được chi tiết đăng nhập tài khoản Demo. Có thể phải kiểm tra thư mục thư rác của bạn trong trường hợp thư đến được chuyển vào đó.

Bắt đầu thực hành

Sau khi bạn đã cài đặt MT4, hãy mở nó và dùng thử. Cần một chút hướng dẫn?

Liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua email hoặc gọi cho chúng tôi theo số .

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com