ATFX bổ nhiệm Drew Niv, người tiên phong trong lĩnh vực FX, giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược

ATFX tự hào thông báo quyết định bổ nhiệm ông Drew Niv, một nhà tiên phong và nhà lãnh đạo tư tưởng xuất sắc trong ngành FX, làm Giám đốc Chiến lược. Với sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn hai thập kỷ, ông hứa hẹn sẽ đóng góp toàn bộ kinh nghiệm và chuyên môn phong phú của mình với vai trò mới tại ATFX. 

drew-nivDrew Niv rất nổi tiếng nhờ vị trí then chốt của ông trong việc đồng sáng lập FXCM vào năm 1999 và giữ chức vụ Giám đốc điều hành của FXCM trong 19 năm. Trong suốt nhiệm kỳ, ông đã thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược với các khách hàng thể chế, bao gồm các quỹ đầu cơ lớn, các ngân hàng nổi tiếng và các tổ chức tài chính danh tiếng trên toàn thế giới. Khả năng lãnh đạo nhìn xa trông rộng của ông đã để lại dấu ấn khó phai cho ngành FX, cùng những đóng góp đáng kể cho các sáng kiến đột phá như phối hợp với Credit Suisse để phát triển FastMatch và thành lập Grid Sight, đi đầu trong việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo học máy để phân tích và dự đoán biến động giá theo giá CFD. 

Trên cương vị mới là Giám đốc Chiến lược tại ATFX, ông Drew Niv sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Joe Li, Chủ tịch Tập đoàn ATFX. Ông Joe Li bày tỏ niềm phấn khởi đối với quyết định bổ nhiệm ông Drew Niv, cho biết:

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón ông Drew Niv gia nhập đội ngũ ATFX. Kinh nghiệm sâu rộng cùng những hiểu biết mang tính chiến lược của ông vô cùng quý báu đối với tổ chức trong việc vạch ra lộ trình tăng trưởng và phát triển trong tương lai. Với sự góp sức của ông Drew Niv, chúng tôi tự tin sẽ cách mạng hóa bối cảnh ngành dịch vụ tài chính. Kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu sắc về chiến lược của ông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cho chúng tôi đưa các sản phẩm tài chính đột phá và các công cụ tiên tiến vào hệ sinh thái ATFX hiện có. Hơn nữa, chuyên môn của ông Drew sẽ là cánh tay đắc lực trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược thúc đẩy chúng tôi giữ vững cam kết cung cấp các dịch vụ tuyệt vời, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức trên toàn cầu”. 

Cam kết đổi mới của ATFX được thể hiện rõ qua thành tích ra mắt các công nghệ tiên phong như công nghệ blockchain trong chương trình khách hàng thân thiết và giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo trong quy trình e-KYC. Những bước tiến này phản ánh cách tiếp cận chủ động của ATFX nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành và cam kết trao quyền tự chủ cho các nhà giao dịch bằng cách nâng cao trải nghiệm giao dịch của họ. 

Việc bổ nhiệm ông Drew Niv là một phần trong chiến lược lớn hơn của ATFX nhằm thu hút các chuyên gia ưu tú và mở rộng dấu ấn của tập đoàn trên toàn cầu. Những quyết định đáng chú ý gần đây là việc bổ nhiệm ông Linton White giữ chức vụ Giám đốc Khu vực Châu Phi của ATFX, ông Hormoz Faryar giữ chức vụ Giám đốc Quan hệ Khách hàng Tổ chức và ông Aditya Singh giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế mới của ATFX tại khu vực MENA (Trung Đông – Bắc Phi). Bằng cách tuyển dụng các chuyên gia giàu kinh nghiệm như ông Drew Niv và thúc đẩy văn hóa đổi mới và khuyến khích đạt kết quả cao, ATFX tự tin sẽ đạt được thành công về lâu dài và củng cố vị thế dẫn đầu của công ty trên thị trường tài chính toàn cầu. 

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com