Đường Giá hỏi mua và Đường Giá chào bán của MT4 [Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu của ATFX]

Một số nhà giao dịch đặt lệnh bằng cách chỉ nhấp vào màn hình lệnh F9 và nhấp vào “Buy at Market” (Mua theo Giá thị trường) và “Sell at Market” (Bán theo Giá thị trường) nếu họ bán, không thực sự quan tâm đến mức giá chính xác là bao nhiêu. Sau cùng, miễn là không có độ trượt giá bất thường, giá thị trường là cách nhanh nhất để giao dịch ngoài các lệnh chờ.

Một phần khác trong số các nhà giao dịch chú ý hơn sẽ thấy giá thị trường không phải là một, nó tồn tại hai mức giá. Từ quan điểm của một nhà tạo lập thị trường (ngân hàng), hai mức giá này là: giá hỏi mua và giá chào bán; từ quan điểm của nhà giao dịch cá nhân, hai mức giá  này là: giá chào bán và giá hỏi mua.

MT4-bid-ask-price

Nếu bạn hiểu đúng, chúng có cùng tên, nhưng thứ tự được thay đổi tùy thuộc vào thực thể giao dịch. Nói tóm lại: giá hỏi mua do nhà tạo lập thị trường  (bank) đưa ra là giá bán cho nhà giao dịch cá nhân; giá chào bán do nhà tạo lập thị trường (ngân hàng) đưa ra là giá mua cho nhà giao dịch cá nhân. Để không làm độc giả không bị nhầm lẫn giữa những khái niệm này, chúng tôi sẽ giải thích chúng lần lượt.

 

1. Giá hỏi mua và giá chào bán không bằng nhau

Trên thực tế, không có thị trường giao dịch mà ở đó giá hỏi mua và giá chào bán giống nhau. Có các thị trường giao dịch chứng khoán với các lệnh và lệnh mua và lệnh bán, và giá mua và giá bán không giống nhau. Chẳng hạn, chỉ số của thị trường chứng khoán cho Guizhou Maotai, mua ở mức giá 1714, bán ở mức giá 1713, hai giá trị trừ cho nhau, là chênh lệch của thị trường giao dịch cổ phiếu.

Tương tự với thị trường tiền tệ, giá hỏi mua và giá chào bán cũng khác nhau, chẳng hạn như EURUSD, giá hỏi mua là 1.1965, giá chào bán là 1.1967, hai giá trị trừ cho nhau, ta nhận được chênh lệch 0.0002, tức là 2 điểm chuẩn.

 

2. Chênh lệch là thu nhập của nhà tạo lập thị trường (ngân hàng)

Các nhà tạo lập thị trường sẽ kiếm được tiền, thị trường chứng khoán trên sàn giao dịch, chủ yếu kiếm được tiền phí. Nhà môi giới trực tuyến sẽ không tính bất kỳ khoản phí hoa hồng nào, nguồn thu nhập của thị trường thị trường chỉ là phí chênh lệch. Dựa trên điều này, để nhà tạo lập thị trường đưa ra giá hỏi mua và giá chào bán, họ phải tuân theo nguyên tắc cơ bản là mua thấp, bán cao, chỉ khi đó mới có thể đảm bảo rằng mọi bên mới có thể kiếm được lợi nhuận nhờ chênh lệch. Khi chúng ta thấy một nhóm báo giá do phần mềm MT4 cung cấp, mức giá cao hơn chính là giá bán của nhà tạo lập thị trường (ngân hàng), và giá thấp hơn chính là giá mua của nhà tạo lập thị trường (ngân hàng).

 

3. Đối với các nhà giao dịch cá nhân, chênh lệch là chi phí

Vì nó là chi phí, nên việc mua cao và bán thấp là lẽ tự nhiên. Khi chúng ta thấy một nhóm các báo giá khi đặt lệnh, báo giá cao hơn là giá mua của nhà giao dịch cá nhân, còn được biết đến như là mua theo giá thị trường; báo giá thấp hơn là giá bán của nhà giao dịch cá nhân, còn được biết đến như là bán theo giá thị trường.

Theo quy tắc báo giá của MT4, giá bán thường được đặt ở bên trái của cửa sổ lệnh, và giá mua thường được đặt ở bên phải của cửa sổ lệnh. Trong cửa sổ đường K, giá hỏi mua cao hơn, vì vậy nó là một đường nằm ngang ở phía trên; giá chào bán thấp hơn, vì vậy nó là đường nằm ngang ở phía dưới.

MT4-trading

4. Cách rút ra đường giá hỏi mua và giá chào bán

Metatrader 4 hiển thị đường bán theo mặc định, và đường nằm ngang màu xám trên biểu đồ chính là đường bán. Đường mua không được hiển thị theo mặc định, nhưng đối với các nhà giao dịch hoạt động ở cấp độ phút, chênh lệch có tác động rất lớn đến giao dịch, và thường thì chênh lệch giữa đường mua và đường bán lớn hơn phạm vi của đường K, vì vậy đường người mua phải được gọi ra.

Sau khi thiết lập phần mềm MT4, hãy nhấp vào phím F8 trên bàn phím để khởi động màn hình thuộc tính, tìm tùy chọn “Show Bid Line” (Hiển thị Đường Giá hỏi mua) ở phía dưới bên phải, chọn hộp ở phía trước nó, và nhấp vào OK để khởi động Đường Giá hỏi mua. Như đã nhắc đến ở trên, đường giá hỏi mua nằm trên đường giá chào bán.

 

5. Khi chênh lệch được tính, khi nào tôi nên mở hoặc đóng một vị thế?

Câu trả lời cho câu hỏi này, đã làm cho nhiều người phiền muộn, đó là chênh lệch được tính theo thời gian thực khi một vị thế được mở. Một trong những đặc điểm rõ ràng nhất đó là, bất kể mua hay bán, khi chúng ta đặt lệnh, phần lãi và lỗ được hiển thị ngay dưới phần lỗ của một phần số tiền.

Chẳng hạn, nếu bạn giao dịch EURUSD, 1 lô tiêu chuẩn, với chênh lệch bằng 1.8, thì cho dù bạn mua hay bán, sau khi bạn đặt lệnh, phần lãi và lỗ của số tiền sẽ hiển thị là -18 USD. Con số -18 USD ở đây là phí chênh lệch được tính. Nếu bạn thực sự không thể hiểu, bạn có thể cân nhắc việc đóng vị thế của mình ngay lập tức sau khi mua, tại thời điểm này, phần lỗ là phí chênh lệch.

MT4-trading-strategy

Tóm tắt

Bài viết ở trên àn về đường giá mua và giá bán, nhưng không nhắc đến việc đóng các vị thế, sẽ được bổ sung tại đây. Để mua, bạn mua theo giá thị trường, là mức giá cao hơn trong một nhóm các báo giá.

Khi đóng một vị thế, đó là bán theo giá thị trường, trong đó giá thị trường là mức giá thấp hơn trong một nhóm các báo giá; để đóng, đó là bán theo giá thị trường, là mức giá thấp hơn trong một nhóm các báo giá.

Để đóng một vị thế, bạn mua the giá thị trường, trong đó giá thị trường là mức giá cao hơn trong một nhóm các báo giá. Nếu bạn vẫn còn bối rối, hãy nhớ quy tắc đơn giản nhất: đối với các nhà giao dịch cá nhân, giá mua phải là giá cao hơn của giá thị trường, và giá bán phải là giá thấp hơn của giá thị trường.

 

Tải về tài khoản Metatrader 4 hoặc Tài khoản Demo để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay!

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com