Tỷ giá USDJPY đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 133

Tuần này có rất ít dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, vì thế các nhà đầu tư có thể tập trung vào diễn biến giá của cặp tiền này.

Trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp và không bị dữ liệu kinh tế tác động, tỷ giá USDJPY đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng sẽ chi phối hành động giá vào tháng 1.

USDJPY – Đồ thị Tuần

USDJPY – Weekly Chart

Sau khi tăng vọt lên mức 150 vào cuối tháng 9, tỷ giá cặp USDJPY đã giảm xuống còn 132,89. Diễn biến này đã làm hài lòng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Chúng ta đang bước sang năm 2023, và mức hỗ trợ 133 này sẽ quyết định xem liệu đồng Đô la Mỹ sẽ giảm thêm hay tăng lên trong những tuần tới.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn đang đi ngược lại chính sách chấm dứt kích thích kinh tế và lãi suất thấp. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda cho biết: “Đây chắc chắn không phải là một động thái thay đổi định hướng chính sách”. Nhận xét của ông liên quan đến việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản gần đây đã đưa ra quyết định gây sốc về điều chỉnh trần lãi suất trái phiếu chính phủ – vốn đã được áp dụng từ năm 2016.

Ông Kuroda cho biết quyết định nới rộng biên độ trần lãi suất trái phiếu chính phủ của BOJ là nhằm trung hoà chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của mình. Ông cũng lưu ý rằng lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản có thể sẽ chậm lại dưới mức mục tiêu 2% của BOJ trong năm tài chính tiếp theo do không còn ảnh hưởng của chi phí nhập khẩu tăng cao.

Kuroda cũng cho biết thêm rằng mức tăng trưởng tiền lương có thể sẽ tăng lên từ từ do tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng và những thay đổi cơ cấu trong thị trường việc làm Nhật Bản. Điều này sẽ giúp làm tăng mức lương của những người lao động tạm thời cũng như số lượng người lao động dài hạn.

Theo Kuroda, “các điều kiện thị trường lao động ở Nhật Bản được dự đoán sẽ thắt chặt hơn nữa, và các quyết định về giá bán hàng và tiền lương của các công ty có thể cũng sẽ thay đổi. Nhật Bản đang tiến đến một thời điểm quan trọng để thoát khỏi thời kỳ lạm phát thấp và tăng trưởng thấp kéo dài”.

Các nhà đầu tư sẽ để mắt đến số liệu lạm phát của Nhật Bản trong năm tới khi giá đồng Đô la Mỹ tăng vọt nhờ lãi suất trái phiếu chính phủ tăng lên.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com