Bảng Anh dự kiến sẽ tăng giá so với Euro

Cặp EURGBP đang chờ số liệu việc làm mới nhất từ Đức và đồng bảng Anh gần đây đã chiếm ưu thế.

Việc phá vỡ một xu hướng tăng quan trọng trên biểu đồ hàng tuần cho thấy sự suy yếu hơn nữa và dữ liệu việc làm yếu từ nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể thúc đẩy đồng bảng Anh tăng thêm.

EURGBP-Biểu đồ hàng tuần

eurgbp weekly chart

Tỷ giá hối đoái đồng euro so với bảng Anh hiện đang giữ ở mức 0,86, nhưng điều này thể hiện sự phá vỡ xu hướng tăng bắt đầu vào tháng Bảy. Hỗ trợ cho EURGBP ở mức 0,84 trong những ngày và tuần tới.

Thông cáo việc làm của Đức dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 15 nghìn việc làm, đây là một điểm yếu sau 14 nghìn việc làm của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ ở mức 5,5%, mức chuẩn cho một khoản lãi hoặc lỗ bất ngờ có thể làm thay đổi cặp tiền.

Tuy nhiên, động lực lớn đối với EURGBP sẽ là cuộc họp lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm. BoE dự kiến sẽ tăng 75 điểm cơ bản nữa lên 3%, nhưng áp lực lên các ngân hàng trung ương phải giảm tốc độ. Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã bắt đầu thực hiện những động thái đầu tiên để giảm bớt việc nắm giữ trái phiếu QE của mình.

Ngân hàng Trung ương Anh đã nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư vào thứ Ba cho phiên đấu giá đầu tiên để bán trái phiếu chính phủ từ khoản nắm giữ 838 tỷ bảng Anh đã được tích lũy trong thời gian nới lỏng định lượng. Ngân hàng trung ương có kế hoạch bán 6 tỷ pound lợn hậu bị qua tám phiên đấu giá trong suốt tháng 11 và tháng 12. Điều này là để cắt giảm 80 tỷ bảng nắm giữ trái phiếu trong một năm với sự kết hợp của việc bán và cho phép lợn hậu bị trưởng thành mà không cần tái đầu tư.

BoE là ngân hàng trung ương đầu tiên của các nền kinh tế lớn bắt đầu bán trái phiếu chính phủ hoàn toàn. Điều đó một phần là do thời gian đáo hạn trung bình (thời gian hết hạn) dài hơn các khoản do Cục Dự trữ Liên bang hoặc Ngân hàng Canada nắm giữ.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com