Kết quả kinh doanh của Microsoft công bố vào thứ Ba đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ

Microsoft (MSFT) sẽ công bố kết quả kinh doanh mới nhất vào ngày thứ Ba – đây là yếu tố quan trọng cho sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ Mỹ nói chung và cổ phiếu MSFT nói riêng.

MSFT – Daily Chart

MSFT – Đồ thị ngày

Cổ phiếu MSFT đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tương đương mức cao nhất ghi nhận vào tháng 7 năm 2023 và tăng vọt trở lại vào năm 2024. Tuy nhiên, con số doanh thu lợi nhuận sắp công bố có thể đe dọa đà tăng giá.

Giá cổ phiếu của công ty điện toán và phần mềm khổng lồ đã tăng vọt kể từ tháng 1 năm 2023, nhưng xu hướng bùng nổ AI cần được phản ánh trong kết quả kinh doanh thực tế.

Làn sóng AI đã đem lại lợi ích cho các công ty bán dẫn khi các công ty này đẩy mạnh sản phẩm về nền tảng AI nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những nền tảng đó phải thỏa mãn được nhu cầu của người dùng cá nhân. Các công cụ ChatGPT và Copilot của Microsoft sẽ đóng vai trò quan trọng trong thông báo kết quả kinh doanh sắp tới.

Kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2024 của MSFT dự kiến được công bố vào ngày 30 tháng 1 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, và các nhà phân tích sẽ đánh giá lại mức độ tăng trưởng của mảng dịch vụ đám mây. Trong quý tài chính thứ hai của công ty, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu từ dịch vụ Intelligent Cloud sẽ nằm trong khoảng từ $21,5 tỷ đến $25,4 tỷ.

Microsoft đã được hưởng lợi từ tăng trưởng nhu cầu liên tục về cơ sở hạ tầng đám mây, ứng dụng trên web và giải pháp nguồn nhân lực. Nhiều công ty đã chuyển khối lượng công việc của họ sang nền tảng đám mây. Tuy nhiên, những thay đổi về kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của nhiều doanh nghiệp, trong khi giá cổ phiếu hiện tại vẫn ở mức cao và có nguy cơ điều chỉnh.

Đối với mảng kinh doanh nền tảng đám mây Azure, Microsoft kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng từ 26-27% với đóng góp ngày càng tăng từ AI. Tuy nhiên, những con số dự báo cao hơn sẽ đối mặt với sự không chắc chắn nếu các nhà phân tích nhận thấy dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Một vấn đề khác nằm ở nhu cầu về phiên bản cao cấp của trợ lý ảo Copilot AI của công ty. Phí sử dụng dịch vụ là $30 mỗi tháng, và mức giá này có thể khiến nhu cầu yếu đi.

Với vị thế dẫn đầu của Microsoft trong xu hướng bùng nổ AI, một kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Microsoft cũng đồng nghĩa với khả năng cao Nasdaq sẽ bị bán tháo. Đồng thời, điều ngược lại có thể xảy ra nếu kết quả kinh doanh của công ty vượt qua kỳ vọng ban đầu.

Tin tức gần đây
Bắt đầu giao dịch ngay thôi!
Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sang sử dụng tài khoản thực và bắt đầu giao dịch thực.
Popular posts
ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for the UK residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, or a solicitation to buy or sell any investments. Please visit https://atfxvnmprd.wpenginepowered.com/en-au/ to proceed.

ATFX

Restrictions on Use

Products and Services on this website are not suitable for Hong Kong residents. Such information and materials should not be regarded as or constitute a distribution, an offer, solicitation to buy or sell any investments.

使用限制: 本網站的產品及服務不適合香港居民使用。網站內部的信息和素材不應被視為分銷,要約,買入或賣出任何投資產品。

ATFX

Restrictions on Use

AT Global Markets (UK) Limited does not offer trading services to retail clients.
If you are a professional client, please visit https://atfxconnect.com